Olağan Genel Kurul Toplantımız Yapıldı

25.03.2023 tarihinde Vakfımızın Olağan Genel Kurulu meslektaşlarımızın geniş katılımı ile birlik ve bütünlük içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Divan seçiminin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçilerin Raporları okunmuştur. Raporlar üzerinde yapılan görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası gerçekleşmiştir.

Genel Kurulda Başkanımız Sayın Tamer TOPAL geçmiş döneme ait yapılan faaliyetleri hakkında genel kurula sunum yapmıştır.

Yapılan seçim sonucunda yeni dönemde SEDEV Başkanlığına tekrar Sayın Tamer TOPAL seçilmiştir. Sn. Tamer TOPAL; hem meslektaşlarımız hem de sigorta sektörünün tüm aktörleriyle birlikte ve uyum içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini, vakfın kuruluş amacına yönelik çalışmalar yaparak hizmet sunmayı hedeflediklerini beyan etmişlerdir.

Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı seçimlerinin, sigorta eksperlerine ve sigortacılık sektörüne hayırlı olması diler, hizmet sırasını devreden önceki yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunar, yeni seçilen meslektaşlarımıza yeni görev döneminde başarılar dileriz.

Genel Kurula katılarak Sigorta Eksperlik Mesleğine sahip çıkma iradesi gösteren bütün meslektaşlarımıza da şükranlarımızı sunarız.

Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise yeni seçilen kurul üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

 

Seçim sonucu;

                                               YÖNETİM KURULU
                                                        Başkan

                                                    Tamer TOPAL
                Asil                                                                        Yedek        

Burak Soydan AKÇAY     2.Başkan                                  Hikmet Erhan ARPINAR   
Ziya Samim BOYSAN  Genel Sekreter                             Ümit YILDIRIM
Kasım KAYA                 Muhasip Üye
İlhan ÖZALP
Aşkın YANIK
Mehmet Sühan POLAT

 

                                               DENETLEME KURULU

                Asil                                                                        Yedek

         Adem İREN                                                                Erdal ŞEN
       Fırat ÜNMERİÇ                                                           Şeyda TÜFEK
     Gıyaseddin SACAN

İlgili Fotoğraflar